For et par tusinde år siden foregik en folkevandring fra den kimbriske halvø, nærmere betegnet Himmerland. Kimbrertogtet startede fra Himmerland omkring 120 år f.k. Store skarer af folk med redskaber, våben, heste, får og svin drog sydpå. I vogntoget befandt sig krigere, kvinder og børn. Efter mange strabadser, kampe med sydlige folkeslag mv., blev kimbrerhæren tilsidst besejret af en professionel romersk armè. Undervejs satte kimbrerne sig dog visse spor. Her tænkes bl.a. på en lille isoleret dal, ca. 50 kilometer nord for Verona i et vildsomt og isoleret bjergområde. Her ligger en lille bjerglandsby ved navn Giazza, eller på kimbrisk Ljetzan. Her bor et par hundrede mennesker som har levet meget isoleret gennem de sidste 1000 år. Landbybeboerne har eget sprog som minder en del om skandinavisk. Beboerne hævder selv, at de er direkte efterkommere af de kimbrere som for 2000 år siden var flygtninge fra deres sidste store slag. Det tvesprogede går gennem hele byen. De har bl.a. udtalt: "Vi er høje, lyse og har blå øjne. Vi er stærke som i folk fra Norden. Ellers havde vi ikke været ægte kimbrere endnu idag." Dette eventyr er i baggrunden af alle Kimbriaktiviteter.

Kimbri..