Kimbri er en selvejende institution der har basis i Arden kommune. Kimbri`s bestyrelse er alle mennesker som har interesse i samfundsudviklingen. Vi beskæftiger os med at etablere uddannelses- og kulturprojekter, primært for ledige i Himmerland. Vi har i 1993 gennemført 2 uddannelsesprojekter for unge arbejdsløse fra Himmerland. Begge projekter var service- og turistuddannelser. Det første projektforløb skabte kontakt til en lille bjerglandsby nord for Verona i Italien. I denne by, Giazza, (Ljetzan på kimbrisk) mener befolkningen, at de er efterkommere af de Kimbrere som for 2000 år siden forlod Himmerland og drog på folkevandring ned gennem Europa. Det andet projekt etablerede en turistudstilling om Nordjylland i et galleri i centrum af Verona. Kimbri medvirkede til at Arden kommune etablerede venskabsbyforbindelse med Giazza. I 1994 gennemførte Kimbri et uddannelsesprojekt for unge ledige som udmundede i at projektet formidlede, etablerede og guidede, som en del af kursisternes undervisning, en ferietur med bus for 50 selvbetalende folkepensionister fra Himmerland. Turen gik til Kimbrerbyen Giazza som projektet havde "genopdaget" året før. I 1995 gennemførte Kimbri 2 projekter. Det ene projekt var et kulturprojekt der omhandlede barrierebrydning for en gruppe bosniske flygtninge der kom til flygtningecentret i Arden. Det andet projekt var et erhvervsrettet projekt der rettede sig mod samme flygtningegruppe samt de somaliske flygtninge der opholdt sig i Sejlflod kommune. I 1996 gennemførte Kimbri 2 projektforløb. Det ene projektforløb var et erhvervsrettet fagorienteret motiovationsforløb for ledige som har været længe uden for arbejdsmarkedet. Det andet forløb var et uddannelsesforløb i 3D computergrafik. En helt ny uddannelse i Danmark som på det tidspunkt kun var etableret i Ballerup og Arden. I 1997 gennemførte Kimbri 2 projekter. Et erhvervsrettet fagorienteret motivationsforløb for langvarigt ledige, samt et uddannelsesprojekt i 3D computergrafik. I 1998 gennefører Kimbri et uddannelses- og jobtræningsprojekt for langvarigt ledige indenfor serviceområdet. Projektet gennemføres i samarbejde med AMU Ålborg. Der er deltagere fra 8 nordjyske kommuner. Kimbri forventer at etablere kultur- og uddannelsesprojekter hvert år. Kimbri er en selvejende NGO organisation der er nonprofit.. Kimbri beskæftiger sig med at etablere uddannelses- og kulturprojekter i Himmerland og er internationalt orienteret. Kimbri aktiviteterne har modtaget bevillinger fra EU socialfond, social- og kulturministeriet. Alt bestyrelsesarbejde udføres vederlagsfrit af besty- relsesmedlemmerne. Kimbri`s bestyrelse består af Medlem af Folketinget Arne Toft, formand for bestyrelsen af Arden Erhvervsskole Sten Brandt, Borgmeste rH.C. Maarup, alle fra Arden, Afdelingsleder Inge Jensen fra Kongerslev, skulptør Leif Lindstrøm fra Dokkedal, Erhvervskonsulent Mette Krarup, byplanarkitekt Marianne Stenkjær samt ekspeditionssekretær Kurt Brandt, alle fra København. Bestyrelsen er geografisk dækkende fra øst til vest Danmark. Kurt Brandt.