Busy City - en IT understøttet uddannelse for ledige kvinder vinklet mod elektronisk handel.

Den selvejende institution Kimbri står bag forsøgsuddannelsen Busy City i samarbejde med AMU - Ålborg Handelsskolen i Hjørring og ReConsult i København.
Uddannelsesforløbet foregår på AMU - Ålborg.

Busy City er en uddannelse for ledige kvinder med uddannelse eller erfaring inden for kontor, handel, salg og service. Forudsætningen for at deltage på uddannelsen er lyst og vilje til at lære noget nyt.

Formålet med uddannelsen er:

- At give deltagerne nogle grundlæggende IT-færdigheder og nogle metode-værktøjer i   
  forbindelse med elektronisk handel.

- At give deltagerne indsigt i en projektorienteret arbejdsmetode.

- At give deltagerne mod til at afsøge nye arbejdsområder.

Indholdselementer i uddannelsen:

Undervisning:

*  Personlig kommunikation
*  Selvværdstræning.
*  Projektarbejde.
*  Målgruppekommunikation.
*  Visuel kommunikation på Internettet.
*  Homepageproduktion.
*  Internetkommunikation.
*  Internethandel.
*  Internethåndtering på grund- og udvidet niveau.
*  Skriftlig kommunikation på Internettet.
*  Billedsprog og -fortælling.
*  HTML-programmering.
*  Data-base opbygning.
*  Elektronisk handel.
*  Business to busines.
*  Business to consumers.
*  Den fleksible virksomhed.
*  Web produktionsstrategi.
*  Markedsstrategi.
*  Web prisstrategi.
*  Web markedsføringsstrategi.
*  Træning i diverse programmer for Internethandel.
*  Virksomhedsrelaterede arbejdsopgaver i relation til Internetkommunikation og
    Internethandel.

Målsætningen for uddannelsesforløbet er:

at deltagerne ud fra faglige forudsætninger skal fremstille forskellige materialer for
    denne virksomhed, trykt eller i elektronisk form.
*  at deltagerne sideløbende hermed skal gennemføre forskellige korterevarende
    moduler (Handelsskolens efteruddannelsesmoduler) af teknisk faglig karakter
    tilpasset den enkeltes ønsker og behov i forhold til selvformuleret målsætning for
    fremtidige jobønsker.
*  Fagfolk vil under forløbet give konsulentbistand og supervision.

Kvalifikationer deltagerne opnår efter endt uddannelse kan bl.a. tegne følgende jobprofiler:

Web-assistent med kvalifikationer i elektronisk handel:

Er i stand til at designe kunderelaterede web-sider på eksisterende software, samt at lave web-pakkeløsninger til elektronisk handel.

Kvalifikationerne rækker til ansættelse i f.eks. marketings- og salgsafdelinger.
De af deltagerne, der har planer om selvstændig virksomhed, kan få yderligere supplerende kvalifikationer, så dette mål kan indfries.

Elektronisk Handels assistent:

Er i stand til at bruge handelsløsninger i pakkeform, men orienteret mod kontor/service.
Kan fungere som assistent for web-assistenten.